Back to Top

VIDEOS

Webinar Urbaclick: ENTITATS COL·LABORADORES

(17/07/2020)

 

 

 

Webinar Urbaclick: LOTUP

(24/07/2020)

 

Webinar Urbaclick: GUIA MINIMITZACIÓ IMPACTE AMBIENTAL

(31/07/2020)

 

 

Webinar Urbaclick: LA NOVA AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

(11/09/2020)

 

 

Webinar Urbaclick: AGILITZACIÓ PROCEDIMENTAL A L’URBANISME VALENCIÀ

(25/09/2020)

 

 

Webinar Urbaclick: LLEI DE MESURES. NOVETATS URBANÍSTIQUES

(12/02/2021)

 

 

Webinar Urbaclick: LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L’URBANISME I L’EDIFICACIÓ

(12/03/2021)

 

 

Webinar Urbaclick: POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

(04/06/2021)

 

 

Webinar Urbaclick: LA PLATAFORMA URBANÍSTICA DIGITAL: EL URBANISME DEL SEGLE XXI

(18/06/2021)

 

 

Webinar Urbaclick: EL NOU TEXT REFÒS DE LA LOTUP

(23/07/2021)

 

 

Presentació plataforma Guia T

(12/11/2021)

 

 

Presentació Guia Perspectiva de Gènere i Web Bones Pràctiques

 

 

Presentació de la Guia de l’Agente Edificador i Rehabilitador

 

 

Guia de la Participació Ciutadana per a Projectes d’Urbanisme

(04/02/2022)

Guia de la Gestió directa de l’Urbanisme per a l’Administració Local en la Comunitat Valenciana

(27/05/2022)