Back to Top

LOTUP

Webinar: LOTUP

Text refós LOTUP i reglaments de desenvolupament.

L’administració autonòmica està treballant en un text refós que aportarà ordre a la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i donarà resposta a les demandes dels sectors implicats. La redacció d’aquests reglaments possibilitarà la modernització de les estructures urbanístiques i la construcció d’un model d’urbanisme més àgil, productiu i sostenible.

 

 

Webinar Urbaclick: LOTUP

(24/07/2020)