Back to Top

LA PLATAFORMA URBANÍSTICA DIGITAL: L’URBANISME DEL SEGLE XXI

 

Amb la recent aprovació del DECRET 65/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació de la Plataforma Urbanística Digital i de la presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial (DOGV 01-06-2021), la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat dóna cobertura jurídica a la Plataforma Urbanística Digital. Una eina informàtica que permetrà la tramitació telemàtica integral dels procediments urbanístics i que suposarà un salt qualitatiu cap al model d’urbanisme del segle XXI en agilitzar els temps de tramitació i facilitar la transparència garantint l’accés a la informació urbanística. Així mateix, aquesta plataforma afavoreix una major comunicació entre els interessats i l’Administració perquè la gestió administrativa siga més eficaç i eficient, alhora que fomenta la participació ciutadana.

El pròxim 18 de juny teniu l’oportunitat de conéixer amb major detall els avantatges d’aquest sistema a través de la vostra inscripció en el webinar “La Plataforma Urbanística Digital: l’urbanisme del segle XXI”.

 

 

Webinar Urbaclick: LA PLATAFORMA URBANÍSTICA DIGITAL: EL URBANISME DEL SEGLE XXI

(18/06/2021)