Back to Top

LA NOVA AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI. FUNCIONAMENT I AVANTATGES

 

Webinar: La Nueva Agecia Valenciana de Protección del Territorio.

La nova Agència Valenciana de Protecció del Territori és una iniciativa de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que vetlarà per l’ordenació i l’aplicació de la disciplina urbanística de manera col·laborativa amb els ajuntaments. Es tracta d’un òrgan de caràcter autònom que treballarà a favor d’un millor compliment de la legalitat urbanística. Podeu conéixer més detalls sobre la seua posada en marxa i funcionament a través de la inscripció en el webinar del pròxim 11 de setembre.