Back to Top

Guia per als programes d’actuació aïllada, les actuacions de dotació i els complexos immobiliaris de caràcter urbanístic

Divendres 23 de juny de 2023 de 12.00 a 13.30 h

Aquesta Guia va un pas més enllà actuant dins de la ciutat consolidada a fi de fer-la més amable per a la ciutadania generant i acostant les dotacions públiques als centres de les poblacions mitjançant Actuacions de Dotació. Permetent que l’urbanisme de cirurgia de precisió arribe al cor de les nostres ciutats a través de les Actuacions Aïllades. Creant Complexos immobiliaris que ens permeten donar solucions en mixtura d’usos allí on no es poden donar d’una altra forma per la consolidació del suelo.es Urbanisme Productiu en la seua pura essència.

 

 

Webinar Urbaclick:

Guia per als programes d’actuació aïllada, les actuacions de dotació i els complexos immobiliaris de caràcter urbanístic

(23/06/2023)