Back to Top

Guia per a la urbanització sostenible

(L’Urbanisme contra el canvi climàtic)

La webinar té com a objectiu presentar la Guia d’urbanització sostenible en el marc del canvi climàtic. La guia pretén servir d’orientació tant per als nous espais urbans en sòl urbanitzable com els existents en sòl urbà. Planteja mesures de mitigació i adaptació a la urbanització, però també alguns criteris d’actuació sobre l’edificació. Es concep com una eina útil i pràctica per als ajuntaments i l’agent urbanitzador, que permeta dissenyar ciutats del futur adaptades al canvi climàtic.

 

 

Webinar Urbaclick:

Guia per a la urbanització sostenible

(L’Urbanisme contra el canvi climàtic)

(31/03/2023)