Back to Top

Guia de la Participació Ciutadana per a Projectes d’Urbanisme

La irrupció de dos conceptes clau com són la governança i l’urbanisme participatiu han canviat tant la manera d’entendre i exercir el poder, com la gestió i la intervenció en l’espai públic de barris i ciutats. En aquest sentit, la nova “Guia de participació ciutadana per a projectes urbanístics” creada per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és una eina que recull les indicacions per a promoure des de zero processos participatius des de l’Administració Pública en l’àmbit de l’urbanisme, concordes amb les directrius marcades per la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

El context legal, les fases i la metodologia, els seus perfils professionals, les claus per a dissenyar aquests processos o la seua avaluació i seguiment són algunes de les qüestions que desglossa aquesta guia, a més d’aportar recomanacions i exemples pràctiques.
Pots conéixer la utilitat d’aquest instrument inscrivint-te al webinar “Guia de participació ciutadana per a projectes urbanístics” del pròxim 4 de febrer.

4/02/2022