Back to Top

Guia de la Gestió directa de l’Urbanisme per a l’Administració Local en la Comunitat Valenciana

La crisi immobiliària i financera, la crisi sanitària pel COVID-19 i la crisi energètica per la Guerra d’Ucraïna ha anat espentant la gestió urbanística a un segon pla. Així mateix, la desaparició de l’Agent Urbanitzador del panorama urbanístic ha deixat la gestió en mans dels propietaris i de l’Administració.
A la gestió urbanística se li atribueix una funció pública, ja que en l’Administració recau la responsabilitat d’implementar les polítiques d’ordenació de la ciutat, portant a la pràctica les previsions de planejament i les de l’ordenament jurídic per a urbanitzar un territori o millorar les seues dotacions. Precisament, aquesta naturalesa permet la intervenció directa de l’Administració en l’execució de la urbanització, tal com recull l’article 119 de la TRLOTUP en establir com a prioritat la gestió directa.
Ha arribat el moment que l’administració local torne a liderar el desenvolupament urbanístic de les nostres ciutats i que la gestió retorne als ajuntaments.
Així doncs, la nova “Guia de la Gestió directa de l’Urbanisme per a l’Administració Local en la Comunitat Valenciana” creada per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat pretén ajudar als representants polítics i als serveis tècnics i jurídics a reprendre el camí que mai es degué perdre. Es tracta d’una Guia que explica i detalla les opcions disponibles i recull tots els tràmits necessaris per a la gestió directa, els actors intervinents i les seues funcions, el règim jurídic, així com les peculiaritats i avantatges d’aquest model perquè els ajuntaments coneguen les vies a impulsar per a reprendre aquesta activitat.
Et convidem a conéixer aquesta eina inscrivint-te al webinar “Guia de la Gestió directa de l’Urbanisme per a l’Administració Local en la Comunitat Valenciana” del pròxim divendres 27 de maig.